ANSEDEL 4419 Johan Giöransson *cirka 1700
4419 Johan Giöransson
*cirka 1700
†före 1749

   Fam:

Anarkiv 8.0 2018-05-04