ANSEDEL 4414 Olof Andersson Fogdö *cirka 1650
4414 Olof Andersson Fogdö
*cirka 1650
†före 1701


Anarkiv 8.0 2018-05-04