ANSEDEL 4406 Johan Carlsson *cirka 1650 Åker
4406 Johan Carlsson
*cirka 1650 Åker


   Fam:
   4576 *cirka 1670

      1: 4595 Kiärstin *1703-12-16 Strängnäs

RR 1704 20/10 JaC utbjöd sin gård till salu för innestående utlagor o annan skuld u 1 g; RR 1710 4/5 blev byggm på Åkers bruk 1705
Anarkiv 8.0 2018-05-04