ANSEDEL 4360 Jonas Gustafsson *cirka 1695
4360 Jonas Gustafsson
*cirka 1695


   Fam:
    Vigsel: 1717-11-07 Strängnäs

gardeskarl enl mtl 1718
Anarkiv 8.0 2018-05-04