ANSEDEL 4351 Anna Greta Holm *cirka 1720
4351 Anna Greta Holm
*cirka 1720t Sthlm 1744
fadder 1760 för JaBrink (ä)
Anarkiv 8.0 2018-05-04