ANSEDEL 4335 Sven Bråckman *cirka 1690
4335 Sven Bråckman
*cirka 1690


   Fam:
    Vigsel: 1720-10-06 Strängnäs

      1: 5135 Swen *1720-11-26 Strängnäs
      2: 5280 Anders *1724-12-17 Strängnäs
      3: 5441 Johan *1730-05-24 Strängnäs
      4: 4339 Cajsa *1730-11-15 Strängnäs
      5: 4340 Lisa *1732-05-26 Strängnäs
      6: 5581 Clas *1735-09-15 Strängnäs
      7: 5641 Christina *1738-04-14 Strängnäs

faddrar 1730: insp hr AWigrell fr Länna bruk
fadder 1738 för JaLenbohm, 1746 för NSjöb
Anarkiv 8.0 2018-05-04