ANSEDEL 4319 Claes Peter Carelius *cirka 1690 Ösmo
4319 Claes Peter Carelius
*cirka 1690 Ösmo komministerson
†1786 Örebro

   Fam:
    Vigsel: 1736 Strängnäs

      1: 5675 Petrus *1739-01-03 Strängnäs

komm i Vansö-Härad 1736, hosp-pred i Örebro 1740
faddrar 1739: kh o pr TB.Car-s, hr FrBuhre på Lilla Ecksåg Härad, postf OO Härads kyrkoby, välb kn Nockhofs fru, mme Sjöberg på Lållstad Härad, EA:s h i Brunna Härad
fadder 1740 för PNdstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04