ANSEDEL 4310 Olof Larsson *cirka 1635
4310 Olof Larsson
*cirka 1635
†1712 Strängnäs Skolbacken

   Fam:
   2245 Brijta *cirka 1650

      1: 4231 Olaus *1672 Strängnäs
      2: 52 Gabriel *1680-04-30 Strängnäs
      3: 1329 Lars *1684-04-09 Strängnäs
      4: 2781 Soffia *cirka 1690

Anarkiv 8.0 2018-05-04