ANSEDEL 4298 Johan Ekelin *cirka 1650
4298 Johan Ekelin
*cirka 1650


   Fam:
    Vigsel: 1684-10-19 Strängnäs

fadder 1688 för ATornv, EH Wv
Anarkiv 8.0 2018-05-04