ANSEDEL 4287 Johan Åkerman *1724
4287 Johan Åkerman
*1724


   Fam:
    Vigsel: 1752-10-20 Strängnäs

      1: 4289 Johan *1753-07-21 Strängnäs
      2: 6617 Pehr *1755-02-20 Strängnäs
      3: 4290 Erik *1756-07-24 Strängnäs
      4: 4291 Jonas *1759-01-05 Strängnäs
      5: 4292 Maria Christina *1761-01 Strängnäs
      6: 7114 Peter *1763-02-24 Strängnäs
      7: 4293 Margareta Catharina *1765-09-25 Strängnäs
      8: 4294 Gustava *1769-10-18 Strängnäs
      9: 4295 Anna Brita *1771-10-04 Strängnäs

faddrar 1755: bodb AMarin fr Sthlm, ChrStyrling fr Sthlm
Anarkiv 8.0 2018-05-04