ANSEDEL 4242 Olof Kiellbeck *1700-05-24
4242 Olof Kiellbeck
*1700-05-24
†1778 Strängnäs Skolbacken

   Fam:
    Vigsel: 1745-07-04 Strängnäs

      1: 4244 Petter *1746-09-21 Strängnäs
      2: 6364 Nicolaus *1748-09-08 Strängnäs
      3: 6473 Brita Stina *1750-12-02 Strängnäs
      4: 6551 Olof *1752-02-12 Strängnäs
      5: 6609 Anders *1753-05-07 Strängnäs
      6: 4245 Brita Stina *1755-09-27 Strängnäs

fadder 1744 för JaLennbom, 1756 för JaÅkm, 1762 för GFlinkenberg
Anarkiv 8.0 2018-05-04