ANSEDEL 4236 Märta Bergandra *cirka 1715
4236 Märta Bergandra
*cirka 1715


Far:
Mor: 4234 Sophia Mellbring *1688 Husby
      Vigsel:


fadder 1727 för PCossvad, 1728, 1729 för trumpetaren Falck, 1730 för OElfving (j)
Anarkiv 8.0 2018-05-04