ANSEDEL 4235 Andreas Christierni Åhrman *1695-09-03 Lillkyrka
4235 Andreas Christierni Åhrman
*1695-09-03 Lillkyrka
†1756-09-19 Björnlunda

   Fam:
    Vigsel: 1722-03-26 Strängnäs

      1: 5216 Christiern *1722-12-09 Strängnäs
      2: 5331 Andreas *1727-06-09 Strängnäs

Christiernus Andreae Åhrman anges vara Kjulensis och var därmed troligen bördig från Årby i Kjula (D) när han 1681 12/2 skrevs in vid Uppsala universitet. Han blev 1693 kyrkoherde i Lillkyrka (T), och dog 1698 26/5.
1695 17/2 gifte han sig med företrädarens dotter Catharina Charlotta Brunnius (1675- 1733), som sedan gifte om sig med hans efterträdare Johannes Benedicti Mosberg (1661- 1719)
Anarkiv 8.0 2018-05-04