ANSEDEL 4183 Sven Dahlström *1700
4183 Sven Dahlström
*1700


   Fam:
    Vigsel: 1734-10-20 Strängnäs

      1: 5594 Greta Stina *1736-03-03 Strängnäs
      2: 5652 Erick *1738-08-29 Strängnäs
      3: 5811 Elisabet *1742-04-07 Strängnäs
      4: 5926 Carl Friedric *1745-02-12 Strängnäs
      5: 6339 Swen *1748-04-24 Strängnäs
      6: 6493 Lars *1751-05-27 Strängnäs
      7: 6630 Johan *1753-10-21 Strängnäs
      8: 6776 Catharina *1756-04-26 Strängnäs
      9: 6912 Maria Elisabet *1759-04-14 Strängnäs
      10: 7016 Peter *1761-04-13 Strängnäs

fadder 1736 för ENybom, 1739 för JaWill-s, 1741 för PJSvb
fadder 1738: guldsm Hacksell, 1748; mj:s h i Ulfhäll, 1751: hMaP i Larslunda, 1759: mj PO:s i Ulfhäll CatO, 1761: AO i Löt, AA:s h i Löt
Anarkiv 8.0 2018-05-04