ANSEDEL 4147 Andreas Gaddelius *cirka 1660
4147 Andreas Gaddelius
*cirka 1660
†1694 Nyköping

   Fam:

      1: 314 Petter *1690-09-04 Nyköping
      2: 6194 Catharina *1693-10-13 Strängnäs

fadder 1692 för BtLen-s
Anarkiv 8.0 2018-05-04