ANSEDEL 4135 Laurentius Erici Rahm *1646-04-22 Asker
4135 Laurentius Erici Rahm
*1646-04-22 Asker kyrkoherdeson
†1729-04-21 Strängnäs

   Fam:
   Fam:
    Vigsel: 1721-10-08 Strängnäs

svåger JaA enl FI:2 s 77
fadder 1694 för PHedelin, 1696 för ABorman (högv fadern dompr)
Anarkiv 8.0 2018-05-04