ANSEDEL 4119 Maria Geijer *cirka 1660
4119 Maria Geijer
*cirka 1660
†1724-04-10 Strängnäs

   Fam:

      1: 3505 Eric *1692-07-26 Strängnäs
      2: 6205 Johannes *1695-08-06 Strängnäs

fadder 1716 för JaLub
Anarkiv 8.0 2018-05-04