ANSEDEL 4017 Olof Berg *cirka 1705
4017 Olof Berg
*cirka 1705
†1743

   Fam:

      1: 4020 Lisa *1740-09-07 Strängnäs

fadder 1729 för trumpetaren Falck
Anarkiv 8.0 2018-05-04