ANSEDEL 4013 Gustaf Höglander *cirka 1695
4013 Gustaf Höglander
*cirka 1695ogift
fadder 1735 för NBerlin (mons), 1736 för SvDstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04