ANSEDEL 3950 Päder ?Kahn *cirka 1640
3950 Päder ?Kahn
*cirka 1640
†före 1690

   Fam:

      1: 3952 Brita *cirka 1680
      2: 3951 Anders *cirka 1685

Anarkiv 8.0 2018-05-04