ANSEDEL 395 Catharina Gråsten *cirka 1700
395 Catharina Gråsten
*cirka 1700


   Fam:

      1: 3695 Petter *1725
      2: 7794 Christina *cirka 1730
      3: 7795 nn *cirka 1720

morgongåvebrev 1744 attesterad av JP i Aspesta
Anarkiv 8.0 2018-05-04