ANSEDEL 3948 Nils Flistedt *cirka 1725
3948 Nils Flistedt
*cirka 1725


   Fam:
    Vigsel: 1750-11-20 Strängnäs

      1: 6510 Nils *1751-08-11 Strängnäs
      2: 6687 Pehr *1754-12-02 Strängnäs
      3: 6788 Maria Margareta *1756-07-09 Strängnäs
      4: 6896 Brita Christina *1759-01-19 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1759-09-09 Strängnäs

fadder 1752 för JaWrb, 1755 för JaHi, 1758 för JaNdb
fadder 1756: PH:s h i Larslunda MaP
Anarkiv 8.0 2018-05-04