ANSEDEL 3893 Elisabeth Fors *cirka 1670
3893 Elisabeth Fors
*cirka 1670


   Fam:
    Vigsel: 1691-02-19 Strängnäs

, 1694 för AHi (sacellanus OJa:s h Skolb)
Anarkiv 8.0 2018-05-04