ANSEDEL 3891 Bengt Lennaeus *cirka 1660
3891 Bengt Lennaeus
*cirka 1660


   Fam:
    Vigsel: 1690-11-09 Strängnäs

      1: 6101 Olof *1691-09-06 Strängnäs
      2: 5161 Bengt *1693-01-26 Strängnäs
      3: 6198 Erick *1694-09-16 Strängnäs
      4: 6218 Johannes *1697-06-18 Strängnäs

fadder 1690 för SimO Skolb
Anarkiv 8.0 2018-05-04