ANSEDEL 3884 Philip Göbel *cirka 1700 Tyskland
3884 Philip Göbel
*cirka 1700 Tyskland


   Fam:

      1: 6440 Maria Greta *1750-03-14 Strängnäs

t Sthlm enl 1752 års mtl
Anarkiv 8.0 2018-05-04