ANSEDEL 3880 Lars Hydrén *cirka 1700
3880 Lars Hydrén
*cirka 1700


   Fam:

      1: 5517 Erich *1732-04-06 Strängnäs

fadder 1732: biskopinnan Fornelia (ej närv)
Anarkiv 8.0 2018-05-04