ANSEDEL 3845 Johan Hoffman *cirka 1700
3845 Johan Hoffman
*cirka 1700


   Fam:

      1: 5977 Greta Lisa *1746-03-27 Strängnäs

fadder 1747 för OHagm
Anarkiv 8.0 2018-05-04