ANSEDEL 3838 Nils Carelius *cirka 1700
3838 Nils Carelius
*cirka 1700t Sthlm 1744
fadder 1735 för PWahlb, 1738 för AHlstr, 1739 förLHackzell
Anarkiv 8.0 2018-05-04