ANSEDEL 3814 Anders Kindberg *cirka 1720
3814 Anders Kindberg
*cirka 1720


   Fam:
    Vigsel: 1750-12-27 Strängnäs

      1: 3925 Anna Catharina *1752-06-27 Strängnäs
      2: 6654 Brita Magdalena *1754-04-22 Strängnäs
      3: 3931 Arvid *1754
      4: 3926 Anders *1758
      5: 3927 Johan Peter *1760

t E-tuna enl 1756 års mtl
faddrar 1749 för EWestring
Anarkiv 8.0 2018-05-04