ANSEDEL 3806 Jonas Larsson *cirka 1700
3806 Jonas Larsson
*cirka 1700


   Fam:

      1: 5511 Carl *1732-03-09 Strängnäs
      2: 5554 barn *1734-03-13 Strängnäs

faddrar 1732: studenten JHallstr, j Su-n fr E-tuna
Anarkiv 8.0 2018-05-04