ANSEDEL 3802 Olof Burman *cirka 1680 Södertälje
3802 Olof Burman
*cirka 1680 Södertälje


   Fam:
   5390 *cirka 1680

      1: 4844 Erich *1711-01-29 Strängnäs
      2: 8039 Lars *1715 Strängnäs
      3: 5201 Carl Fredric *1722-04-11 Strängnäs

s t arr EElofsson Burman (1641-1705)/ CatKraak i Turinge
fanns i Strängnäs stad till 1732, sedan på Märinge i landsförsamlingen, 1736 änkling, 1738-40 med sonen Carl Fredrik, finns ej kvar på Märinge 1741 [Mtl]
fadder 1710 för NÖstm
fadder 1711: moder fr Kumla i Turinge
Anarkiv 8.0 2018-05-04