ANSEDEL 38 Johan Danielsson *1666 Nordingrå
38 Johan Danielsson
*1666 Nordingrå Fällsvik 2:1
†cirka 1730

   Fam:
    Vigsel: 1696-03-08 Nordingrå

      1: 4583 Sara *1703-04-28 Strängnäs
      2: 40 Jan *1705-01-02 Strängnäs
      3: 4755 Hellena *1708-09-30 Strängnäs
      4: 44 Anna *1711-11-20 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1717-03-03 Strängnäs

      5: 46 Daniel *cirka 1728

s t DJa/ SaP; RR 1702 15/2 JaB fr Kingersgd, RR 1702 5/5 JaD i Kingersgd antogs till borgare
fadder 1707 för SimO Wv
fadder 1711: OMöllnar
Anarkiv 8.0 2018-05-04