ANSEDEL 3789 Sven Biörkholm *cirka 1690
3789 Sven Biörkholm
*cirka 1690


   Fam:

      1: 4993 Eva *1716-04-29 Strängnäs
      2: 5036 Anna Lisa *1718-02-13 Strängnäs
      3: 5099 Daniel *1719-10-12 Strängnäs
      4: 5140 Christina *1721-01-21 Strängnäs
      5: 5215 Jacob *1722-11-20 Strängnäs
      6: 5301 Johan *1725-03-25 Strängnäs

fältväbel 1716
fadder 1716: j DoHoff; 1718: hr Almgren i Gripsholm
Anarkiv 8.0 2018-05-04