ANSEDEL 3776 Petter Halling *1692
3776 Petter Halling
*1692


Far: 3772 Anders Halling *cirka 1670
Mor: 3775 Segri Allmgren *cirka 1670
      Vigsel:

   Fam:

RR 1707 18/11 utsågs till fiskal vilket skulle godkännas av guv CGyllenstierna; RR 1708 2/5 anslogs t fiskal, varit v akademin, hemställdes guv CGyllenstierna
fadder 1710 för org LEkm (mons)
Anarkiv 8.0 2018-05-04