ANSEDEL 3715 Jonas Bodberg *cirka 1675
3715 Jonas Bodberg
*cirka 1675


   Fam:
   4672 *cirka 1680

      1: 4611 Johannes *1704-10-15 Strängnäs
      2: 4714 Johan Gustaf *1707-05-08 Strängnäs
      3: 5772 Jonas *cirka 1711-08 Strängnäs

komm i Fogdö
Anarkiv 8.0 2018-05-04