ANSEDEL 3712 Pär Ersson *cirka 1680
3712 Pär Ersson
*cirka 1680
†1718

   Fam:

      1: 4010 Catharina *1708
      2: 7323 Anna *cirka 1710

bodde på fru Maria Stiernroos torp
Anarkiv 8.0 2018-05-04