ANSEDEL 368 Olof Bergdahl *cirka 1690
368 Olof Bergdahl
*cirka 1690
†efter 1747

   Fam:

      1: 5415 Olof *1729-07-20 Strängnäs
      2: 369 Anders *1730-12-27 Strängnäs
      3: 5572 dtr

fadder 1729: StBerdenia. Informator v Vedevåg 1743
ingenjörskan Bergendahl fadder 1761 för JaWill-s
Anarkiv 8.0 2018-05-04