ANSEDEL 3631 Nilss Ahlgren *cirka 1645 Kung Karl
3631 Nilss Ahlgren
*cirka 1645 Kung Karl kyrkoherdeson
†1721-11-29 Kumla

   Fam:
   6062 Bergia *cirka 1660 Kung Karl

      1: 6058 Catharina *1687-04-23 Strängnäs
      2: 6042 Margareta *1688-07-26 Strängnäs
      3: 6085 Maria *1689-12-28 Strängnäs

1702 5/5 sålt sin gård t tullnär GaWiderberg 7/6 1701
s t kh Widbernus; t kh i Torpa, 1714 i Kumla
fadder 1688 för LMarchelius
faddrar 1689: bef-m på Tynnelsö, hafferborss(?) hustrun ifr Tynnelsö
Anarkiv 8.0 2018-05-04