ANSEDEL 3610 Johan Larsson *cirka 1635
3610 Johan Larsson
*cirka 1635
†1707-05-30 Strängnäs Munkbacken

   Fam:

      1: 2589 Karin *cirka 1660
      2: 2363 Brijta *cirka 1665
      3: 3611 Annika *cirka 1675
      4: 81 Lars *1677-02-06 Strängnäs
   Fam:
   3612 *cirka 1655
    Vigsel: 1696
   Fam:

Enl F2:1 251 låg gården mellan NBe:s och LHärholts; RR 1707 2/12 kallad Norrlandskona eller Norrlandsskuta, f i Norrland
Anarkiv 8.0 2018-05-04