ANSEDEL 3602 Johan Olofsson *cirka 1650
3602 Johan Olofsson
*cirka 1650
†1725-04-29 Strängnäs Hörnet

   Fam:
   3724 Anna *cirka 1640

      1: 3603 Margareta *cirka 1685
      2: 3604 Karin *cirka 1688

fadder 1702 för WKock, 1705 för EA Långg, 1715 för EJ Wv
Anarkiv 8.0 2018-05-04