ANSEDEL 3570 Anders Ersson *cirka 1660
3570 Anders Ersson
*cirka 1660
†1710-11-01 Strängnäs Munkbacken

   Fam:
   2466 *cirka 1655

      1: 3613 Karin *cirka 1698
      2: 2816 Margeta *cirka 1700
      3: 3008 Annika *cirka 1705
      4: 4679 Brigitta *cirka 1706-08 Strängnäs

RR 1710 19/11 skall ha varit släkt medJöJ. Border med hans Kgl Maj:s i Ryssland som han inte hört av på fem år. Ville testamentera egenfomen till adj i Frustuna OThunb,. s t kh OThunb i Toresund.
fadder 1702 för JaSj, 1710 för AE SelaC:s gd
Anarkiv 8.0 2018-05-04