ANSEDEL 3562 Stina Berg *1694
3562 Stina Berg
*1694
†1768-12-10 Strängnäs Munkbacken





   Fam:
    Vigsel: 1747-11-19 Strängnäs

fadder 1734 för PNmk, 1738 för JaBergram (h), 1739 för EHedengran (h), 1749 för EHielte
Anarkiv 8.0 2018-05-04