ANSEDEL 3450 Catharina Frisck *cirka 1670
3450 Catharina Frisck
*cirka 1670


   Fam:

      1: 3449 Eva *1699-10-12 Strängnäs
      2: 4888 *cirka 1695

1709 8/11 Johan Thurings ä som driver stadskällaren och betalar arrende till staden klagar på att grannen tullskr AHlsten i halva tullstugan som står på hennes tomt, håller öppet ett krögeri med öl, brännwijn och slijkt. Även JaFiltm gör sådant men förbjuds att sälja vin, franskt eller destillerat brännvin eller dubbelt öl.
Anarkiv 8.0 2018-05-04