ANSEDEL 3426 Anders Hansson Lindgren *cirka 1690
3426 Anders Hansson Lindgren
*cirka 1690
†1739 Strängnäs Långgatan N





   Fam:
   3428 *cirka 1690

      1: 3429 Anders *1720-10-07 Strängnäs
      2: 5377 Petter *1728-02-02 Strängnäs
      3: 5443 Maria Lona *1730-06-08 Strängnäs

fadder 1724 för LOlin, 1725 för EWestring
Anarkiv 8.0 2018-05-04