ANSEDEL 3383 Nils Berg *cirka 1700
3383 Nils Berg
*cirka 1700


   Fam:

      1: 5731 Carl Gustav *1740-08-13 Strängnäs

bortrymd 1741 enl mtl
Anarkiv 8.0 2018-05-04