ANSEDEL 3369 Anders Tholander *cirka 1680 Järstorp
3369 Anders Tholander
*cirka 1680 Järstorp Tolarp
†1736-04-16 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1705-01-06 Strängnäs

      1: 4690 barn *cirka 1705
   Fam:
    Vigsel: 1721-03-14 Västerås

      2: 3371 Christiana *1722-08-09 Strängnäs
      3: 3372 Erik *1725-08-11 Strängnäs
      4: 5333 Eva *1727-08-08 Strängnäs
      5: 5420 Juliana *1729-08-08 Strängnäs
      6: 5523 Anna Cathrina *1732-08 Strängnäs

s t landsgev EL/ BAb
fadder 1701 för EA Långg (mons),1709 för AO Skolba
fadder 1732: insp Renhorn
Anarkiv 8.0 2018-05-04