ANSEDEL 333 Johan Beckman *cirka 1710
333 Johan Beckman
*cirka 1710
†1743-05-17 Strängnäs Munkbacken

   Fam:
    Vigsel: 1733 Strängnäs

      1: 787 Anna Christina *1734 Strängnäs
      2: 5645 Karin *1738-05-22 Strängnäs
      3: 788 Greta *1739-10-28 Strängnäs
      4: 5862 Margareta *1743-08-12 Strängnäs

fadder 1737 för EOJulin, 1740 för JacJa (borg JaWäckman)
Anarkiv 8.0 2018-05-04