ANSEDEL 329 Johan Andersson Bergman *1687
329 Johan Andersson Bergman
*1687
†efter 1752

   Fam:
    Vigsel: 1712-09-02 Strängnäs

      1: 6310 Anna *1715-05-21 Strängnäs
      2: 331 Jacob *1719-02-24 Strängnäs
      3: 332 Christina *1712
      4: 4954 dtr *cirka 1720 Strängnäs
      5: 6453 Brita *cirka 1720

fadder 1713 för JA Wv, sn MArn, 1714 för JA Långg, JaCossva, 1730 för OElfving, 1734 för ALustr, 1737 för NPListr, CHalling, 1742 för JHi
Anarkiv 8.0 2018-05-04