ANSEDEL 3275 Nils Erichsson *cirka 1675
3275 Nils Erichsson
*cirka 1675


   Fam:
    Vigsel: 1703

      1: 4605 Karin *1704-08-17 Ekerö

fadder 1706 för NO Skolba
Anarkiv 8.0 2018-05-04