ANSEDEL 3264 Margreta Kult *cirka 1650
3264 Margreta Kult
*cirka 1650


   Fam:

      1: 1159 Russina *cirka 1670

Anarkiv 8.0 2018-05-04